Vår betongbana invigdes 2017 och är en av endast fem liknande banor i Sverige.
Jämfört med de traditionella filtbanorna består betonganläggningen av färre backar och riktigt svåra banor utan är istället mer lättspelad.
Anläggningen finansierades delvis av Allmänna Arvsfonden och är fullt tillgänglighetsanpassad.
Banorna spelas mest med vår ”proffsboll” som ingår i spelavgiften.

Banrekord för tävlingsspelare: 23 slag
För den relativt ovana besökaren är ett resultat under 45 bra och ett resultat under 40 riktigt bra, medan våra mer frekventa besökare ofta kan komma ner mot och till och med under 36 slag.

Bana 7